Ang Dating Daan Naduwag Na Naman Sa ATSI: ADD Local ng Quiapo

Sa halip na sagutin nila o ipagtanggol ang kanilang aral, ang una nilang gagawin ay ipasubo ang kanilang...