Ang Ilan Sa Mga Katangian ng Tunay na Iglesia ng Dios

Maging si Satanas ay kaya nyang gamitin ang pangalan ng Dios para iligaw ang marami. Ngunit hindi nya kayang...