Sa Israel Lang Ba Nakipagtipan Ang Dios Kaya Sila Lamang ang Dapat na Sumunod sa Sampung Utos?

Deuteronomio 5:3 "Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa atin ngang...