Paanong naging Sugo si Ellen G. White sa Seventh Day Adventist Church?

Ang mga katanungan na bumabagabag sa’yo tungkol sa pagiging sugo ni Ellen G. White ay dito mo matutuklasan. Halika...