Humula ba ang mga SDAs sa araw ng pagdating ng Panginoong Jesus?

SDAs ba ang nagtakda ng araw (October 1844) ng pagbabalik ng Panginoong Jesus? May SDAs na ba noong 1844?...