Walang taong makakapagpabagsak sa Katolisismo (at Papacy). Biblia mismo nagsabi!

Ito ba ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Sa mababaw na pagkaunawa ay maaring ganun nga. Ngunit kung lalaliman...