Sagot Sa Pagpapasubali Sa Article ng ATSI Laban sa OSAS

Kung totoo nga na ang isang tunay na mananampalataya ay hindi na maaring tumalikod sa Dios, bakit napakaraming talata...