Pandaraya ng PMCC (4th Watch) part 2

Akala siguro nitong si Aquila ay nakapuntos na siya kasi nagtutunog marunong kuno sa paggamit ng mga references pero...