Pandaraya ng PMCC (4th Watch) part 1

"Pangalawa, ay hindi ako nagdagdag ng phrase na "seventh day" dahil sa salin ng "THE NEW JERUSALEM BIBLE" ay...