Bakit mali ang unawa ni Eli Soriano sa “Ang Dating Daan” ng Job 22:15?

Ang pagsambit ni Elipaz ng 'ang dating daan ay nilalakaran ng masasama' ay hindi maling pahayag, tulad ng mga...