Sagot kay Soriano: Maling Aral ni Eli Soriano Ukol sa Pag-iikapu

Hindi pinag-uusapan primarily ang pag-iikapu sa 2 Corinto 9:7 kaya nararapat ang pagma-magic ni Eli Soriano para maisingit ang...