Lukas 4:16, Nagbasa lamang si Jesus at hindi sumamba?

Bilang isang Judio at pagiging masunurin sa kautusan ng Ama ang pagpunta ni Jesus sa templo tuwing araw ng...