Kung Ano Ang Puno Ay Ganoon Din Ang Bunga

“O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama...