Inamiendahan daw ang Sampung Utos sa Mateo 5 ayon kay Eli Soriano. Pag-aralan natin.

"Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal" Awit 19:7. Bakit mo aamiyendahan ang isang kautusan na sakdal at ginawa ng...