Colossians 2:16 At Ang Ikapitong Araw Na Sabbath

Ang ikapitong araw na sabbath ay hindi seremonya at hindi umaanino sa darating, bagkus ito ay bumabaliktanaw o nagpapaalaala...