Bakit delikado ang “follow your heart”?

Ang sabi ng mga Disney at Hollywood movies ay "follow your heart". Tama kayang payo ito?