Bakit mahalaga ang pagkaunawa sa Apat Na Hayop ng Daniel 7?

Dan 7:17 "Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magbabangon sa lupa." Ano...