Ang Sampung Utos Ay Umiiral Na Bago Pa Ang Sinai

Ang Sampung Utos ng Dios bagaman hindi pa naisusulat ng kamay ng Dios sa dalawang tapyas na bato ay...