1 Corinto 16:1-2: Nagpapatotoo Na Linggo Ang Araw Ng Pagsamba Ng Unang Mga Kristiano?

Hindi naman siguro ituturo ni Apostol Pablo na ang actual na pagpaplano o masimpan na pagbubukod kung magkano ang...