1 Corinthians 10:25-31: Lahat Ng Ipinagbibili Sa Pamilihan Ay Kanin Ninyo

Ang karneng tinutukoy sa 1 Corinto 8, 10:25, 27 ay "bromah", meaning ito ay karne ng mga malinis na...