Si Kristo at ang Banal na Espiritu ay Tunay na Dios

Si Kristo at ang Banal na Espiritu ay Tunay na Dios? from Amazing Grace Media Productions on Vimeo.

478 1

Join the Conversation

1 comment

  1. dennis mamon Reply

    maraming salamat sa Tinig sa Ilang at naparating ang mensahe ng DIOS maging dito sa ibang bansa pagpalain po kayo at sa pagdating ng ating Panginoon naway samasama tayong sasalubong sa Kanya…….