Mula Sa Mga Sulok ng Kadiliman Ngayon ay Nasa Kaliwanagan

Ang mga sumusunod na videos ay mga patotoo ng mga taong nagtataguyod ng Ang Tinig Sa Ilang ministry. Karamihan...