“Lumayo sa mga lamangkati”: Ano ibig sabihin ng 1 Timoteo 4:2-4?

Anong ang ibig sabihin ng talata sa 1 Timoteo 4:2-4? Paano ang tao maliligtas? Alin po ang tunay...