Marapat bang kausapin ang ‘kaluluwa’ ng taong namatay? Ano ang kaluluwa ayon sa Biblia?

Ano ang aral ng Biblia tungkol sa kaluluwa? Namamatay ba ang kaluluwa? Ano ang katotohanan sa mga 'nagpaparamdam na...