Ang Pabalita ng Unang Aghel

Ang pabalita ng unang anghel ay nagpapahayag ng isang warning o babala sa atin upang sa pagdating ng ating...