Ang Pabalita ng Unang Aghel

Ang pabalita ng unang anghel ay nagpapahayag ng isang warning o babala sa atin upang sa pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa ikalawa ay masumpungan tayo ng Dios na matuwid.

609 0
Ang Pabalita ng Unang Aghel

ANG PABALITA NG UNANG ANGHEL

Apocalipsis 14

Ang pabalita ng unang anghel ay patungkol sa kung papano mamumuhay ng matuwid at may kabanalan ang isang tao. Ang balitang ito ay napakahalagang ating pakinggan at sundin, sapagkat dito nakasasalay ang kahinatnan ng isang tao pagdating ng paghuhukom ng ating Panginoon Diyos.

Ang pabalita ng unang anghel ay nagpapahayag ng isang warning o babala sa atin upang sa pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa ikalawa ay masumpungan tayo ng Dios na matuwid. Ang evanghelyo ng Dios ay nararapat ring ipangaral sa boong sanlibutan, hindi lamang sa isang lugar, isang bayan, o isang bansa, kundi sa buong sangkatauhan.

In this article

Join the Conversation