Ang Naaabot ng Programa sa TV

Pannorin po natin ang mga patotoo nila Sister Lina Gere at Bro Arman Balinquit kung paano nila nakita ang...