Ang Naaabot ng Programa sa TV

Pannorin po natin ang mga patotoo nila Sister Lina Gere at Bro Arman Balinquit kung paano nila nakita ang dagdag na katotohanan ng Biblia upang patuloy silang lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kung kayo po ay pinagpapala ng mga programa tulad ng Kapitulo at Bersikulo at iba pang...

354 0

Pannorin po natin ang mga patotoo nila Sister Lina Gere at Bro Arman Balinquit kung paano nila nakita ang dagdag na katotohanan ng Biblia upang patuloy silang lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus.

Kung kayo po ay pinagpapala ng mga programa tulad ng Kapitulo at Bersikulo at iba pang mga makabuluhang programa sa Hope Channel TV Philippines ay maaari rin po kayong magbigay ng inyong testimonya upang patuloy nating maibigay ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus.

+63 918 233 7881 (Johnson Amican)

In this article

Join the Conversation