Nilinis Na Ni Kristo Ang Mga Maruming Hayop?

Ang pagkamatay ng ating Panginoon ay hindi para linisin ang maruruming hayop, kundi ang kasalanan ng tao. Ang hayop...