Humula ba ang mga SDAs sa araw ng pagdating ng Panginoong Jesus?

SDAs ba ang nagtakda ng araw (October 1844) ng pagbabalik ng Panginoong Jesus? May SDAs na ba noong 1844?

10579 0

Iyan ang malimit itinatanong sa mga SDAs. Napagkakamalian nila na ang mga SDAs daw ay humula noong 1844 para sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.

Ang kalituhan ay maaaring nagmula sa paggamit ng salitang “adventists” ng mga critics ng Seventh-day Adventist Church sa kanilang mga pamamahayag, lalu na sa mga videos. Maaaring ito ay sinasadya nila upang makapuntos o lituhin ang marami.

Sa pagbibigkas kasi ng salitang “adventist” ay hindi mo makikita kung ang sinasambit ay “Adventist” o “adventist”. May pagkakaiba ang dalawa.

Ang salitang “adventist” ay tumutukoy sa mga taong naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Maging Katoliko ka man, Evangelical, o SDA , o anuman ay “adventist” ang tawag sa iyo kapag inaasam mo ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus sa lalung madaling panahon.

Ganito ang mga tawag sa grupo ni William Miller noong 1800s. Sila ang masigasig na nagbalita ng ikawalang pagbabalik ng Panginoong Jesus, kaya ang tawag sa kanila ay mga “adventists”. Dahil dito ay tamang sabihin na “mga adventists ang humula noon ng pagbabalik ng Panginoong Jesus ng 1844”. Ngunit maling sabihin na “mga Seventh-day Adventists ang humula…”. Si William Miller ay isang lay preacher ng Baptist. Kailan man ay hindi siya naging miembro ng Seventh-day Adventist Church.

Sa ngayon, ang mga miembro ng Seventh-day Adventist  ay tinatawag rin na “Adventists”, mas pinaikling version ng kabuuang pangalan ng iglesia.

Dahil dito kapag may nagsasalita sa TV o radio ng “humula ang mga adventists noon…” ay iniisip agad ng marami na “Adventists” ang tinutukoy o mga miembro ng Seventh-day Adventist Church.

Tama rin na sabihin na “mga miembro ng Baptist, Methodist, at iba’t iba pang samahang pang-relihiyon ang nagtakda ng 1844 bilang pagbabalik umano ni Jesus” dahil doon naman talaga sila kaanib ng mangyari ang mga kaganapan. Ang SDA Church ay naging ganap na  samahang kinilala ng gobyerno noong 1863 lamang.

Mas pinipili ng mga kritiko ng SDA Church na sambitin ang “mga adventists ang humula noong 1844…” dahil alam nilang makakapuntos sila  at maaakay nila ang mga tamad magsuri.

Ngunit mula ngayon, dahil sa nabasa mo na ito, ay mauunawaan mo na kung bakit ganun ang kanilang istilo. At nalaman mo rin na hindi Seventh-day Adventist Church ang nagtakda ng ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus sa taong 1844.

 

In this article

Join the Conversation