Marcos 7:19, Nilinis Na Nga Ba Ang Maruruming Hayop Upang Kainin?

Kung hindi sakop ang Kristiano sa pagbabawal ng pagkain ng mga karumaldumal ay bakit kailangang linisin pa para sa mga Kristiano?

13596 5
Nilinis Na Nga Ba

Marcos 7:19 “Sapagka’t hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng pagkain.” TAB

Ito ang paboritong talata ng mga Kristianong nagsasabing pwede ng kainin ang mga ipinagbawal ng Dios noon. Ano ang katotohanan sa likod ng mga paliwanag nila?

Ang mga Kristianong nagtataguyod na pwede ng kainin ang mga pinagbawal noon ay sila rin ang naniniwalang hindi sakop ang Kristiano sa pagbabawal na iyon ng Dios sa panahon ng Lumang Tipan.


Sagot #1:
Kung hindi sakop ang Kristiano sa pagbabawal na iyon ng Dios ay bakit kelangang “linisin pa” para sa mga Kristiano? Ano ang lilinisin para sa Kristiano samantalang hindi naman pala pinagbawalan ang mga Kristiano (ayon sa paliwanag nila)?


Sagot #2:
Ang mga katagang “Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng pagkain” ay hindi tamang pagdaragdag ng mga translators ng Tagalog Ang Biblia. Sa King James Version ay mababasa natin ang ganito:

Mark 7:19 “Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?” KJV

Sa KJV ay makikitang “ang pinatutunguhan ng pagkain (tiyan at bituka) ang syang tumutunaw (purge) sa mga kinain.” Wala dito ang pahayag na “Sa salitang ito’y nililinis niya..“. Ito po ay idinagdag na lamang ng mga modern translators.


Sagot #3:
Sa Biblia po ay may ibang mga katawagan para sa mga pagkain na dapat at sa mga itinuturing na pagkain ng tao ngunit mga karumaldumal ayon sa Dios.

“akatharton” (Gk. ακαθαρτον) – foul, unclean, forbidden (Acts 11:8)
“bromah” (Gk. βρῶμα) – allowed meat, clean, food (1 Corinthians 10:3)

Sa Mark 7:19, ang ginamit na salitang Griego ay βρῶμα (bromah) at hindi ακαθαρτον (akatharton). Tingnan po nating muli kung ano ang implication nito sa talata.

Mark 7:19 “Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all βρῶμα?” KJV

Mark 7:19 “Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all clean food?” KJV

Tingnan naman po natin sa saling tagalog:

Marcos 7:19 “Sapagka’t hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng βρῶμα.” TAB

Marcos 7:19 “Sapagka’t hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Sa salitang ito’y nililinis niya ang lahat ng pagkaing malinis.” TAB

Nakita na po ba natin kung bakit mali ang idinagdag ng mga modern translators? Kaya ang tanong natin sa kanila ay “papaanong lilinisin ang isang pagkain na malinis na“?

Isang katotohanan lamang ito na ang Marcos 7:19 ay kelan man hindi tumutukoy sa mga ipinagbabawal, kaya hindi maaring gamitin para patunayan na nilinis na daw ng Dios ang mga ipinagbawal noon.


Sagot #4:
Kung susundan ang context ng Marcos 7:19 ay makikitang ang “pagkain” na tinutukoy ay tinapay! at hindi ang mga karne na pinagbabawal.

Marcos 7:2 “At kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang TINAPAY ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid baga’y mga kamay na hindi hinugasan.”

Isa na namang patunay na ang pinag-uusapan sa Marcos 7:19 ay hindi ang mga karumaldumal na mababasa sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14.


Paano naging marumi ang malinis (na tinapay)? Ayon sa Marcos 7:2 ay naging marumi ang tinapay dahil sa hindi paghugas ng kamay ng isang taong kakain nito. Ito po ay isa lamang sa mga alituntunin ng mga Pariseo (Marcos 7:3-4). Gusto nilang makapuntos kay Jesus at sa mga alagad. Kaya pinuna ng mga Pariseo ang mga alagad ng ang mga ito ay kumain ng hindi naghuhugas ng kamay.

Ngunit itinuro ni Jesus na ang pagkain (bromah) ay hindi makakahawa sa tao dahil hindi naman sa puso ang patutungahan nito, kundi papasok sa tiyan at doon tutunawin (purge). Ito po mismo ang kahulugan ng Marcos 7:19.

Kung meron mang nilinis sa Marcos 7:19 ay ito iyong mga pagkain malinis-tinapay (bromah) ngunit nadumihan dahil sa hindi paghugas ng kamay ayon sa mga alituntunin ng mga Pariseo.


Huwag po nating kakalimutan na ang ating unang mga magulang, sina Adan at Eba, ay sinubok sa pamamagitan ng pagkain. Ang ating Panginoon po ay sinubok sa pamamagitan rin ng pagkain. Maaari kayang ikaw ay sinusubok rin sa pamamagitan ng pagkain?

Sana ay huwag tayong mapabilang sa mga taong ang dinodios ay ang tiyan:

Filipos 3:19 “Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa”

Letra-por-letra pong naisulat sa Biblia na sa pagdating ng paghuhukom, ang mga taong mahilig sa mga pinagbabawal na kainin ay pupugnawin sa pamamagitan ng apoy.

Isa 66:15-17 ” Sapagka’t, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan, at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy….. Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila’y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.”

Ibalik po natin ang papuri sa Dios sa pagkaalam ng katotohanang ito.

In this article

Join the Conversation

5 comments

 1. roy t. gallemit Reply

  tnx to Ang Tinig Sa Ilang, coz you help me to understand what Gods word exactly to go with Him while we are living in this full of misery life in this world……

 2. edward Reply

  salamat po sa dagdag kaalaman..

 3. mark nathaniel Reply

  May tanong po ako tungkol sa Greek dictionary na ginamit nyo po sa salitang brhoma, dahil sa strong’s dictionary it can be clean or unclean naman po nakalagay dun. Anong dictionary po ba gamit nyo dyan?

  1. j2rbkk Reply

   “From the base of G977; food (literally or figuratively), especially (ceremonial) articles allowed or forbiden by the Jewish law: – meat, victuals.”

   Ang bromah po ay nagiging forbidden dahil sa kanyang CEREMONIAL status at hindi dahil sa likas nya ito.

   Halimbawa po ay ang tinapay (bromah) kapag kinain ng hindi naghugas ng kamay ay nagiging forbidden (ceremonially forbidden). Pero sa tinapay mismo ay malinis na pagkain iyon.

   1. mark Reply

    ah ok maraming salamat po