Hosea 2:11- Ang Pagtutuwid Sa Maling Pagbubunyag Ng INC

Kung tama ang unawa ng mga ministro ng INC(1914) sa mga talata ay dapat sa panahon pa lamang ni...