Alin Ang Salita ng Dios, Biblia o Quran?

Ang pag-uusap pong ito ay isa ring ebidensya laban sa mga nag-aangking tunay na iglesia daw ng Dios ngunit pilit namang umiiwas sa pag-uusap laban sa Islam..

2182 6
Biblia o Quran

Isang napakagandang pag-uusap sa pagitan ng Seventh-day Adventist Christian at Islam. Sinisiguro po natin na hindi masasayang ang inyong oras sa panonood ng pag-uusap na ito.

Ang quick points po na mababasa sa ibaba ay inilagay sa adhikain ma-motivate tayong manood (in contrast sa lihisin ang manonood sa tunay na binanggit ng magkabilang panig). Kaya kung nakikita nyo pong na-misinterpret alin man sa magkabilang panig ay pakilagay po ang dapat na isulat through Comments)

Quick points sa unang tindig ng Islam:

 • Ang Quran ay mismong ang Allah ang nagpahayag verbally kay prophet Muhammad. Samantalang sa Biblia, halimbawa ay ang pahayag ni Pablo tungkol sa pag-aasawa na inamin ni Pablo mismo na iyon ay sarili nyang kapahayagan at hindi sa Dios.
 • Ayon sa mga scholars, sa Biblia ay mayroong “unknown author” na nagpapahayag ng mga mensahe na nagpapatunay lamang na ito ay hindi galing sa Dios mismo. A third person is narrating most of the writings in the Bible.
 • Ang mga early rabbis ay nagpunyagi na i-reconcile ang mga discrepancies ng Old Testmament para sabihing nagkakaisa ang mga pahayag ng iba’t-ibang aklat nito (source Microsoft Encarta Reference Library 2006).
 • Hindi ang translations ng Biblia ang pinilit na baguhin para lumabas na magkakatugma ang mga mensahe kundi ang mga Greek, Hebrew, at Aramaic codex mismo na syang pinagbatayan ng mga translations ngayon.
 • Ang Quran ay ang tunay na ni-reveal ni Allah kay propeta Muhammad sa wikang Arabic. Ang mga salita sa mga translations mula sa Quran, tulad ng tagalog translation, ay hindi na dapat tawaging Quran. Dahil ang ibang salin tulad ng sa tagalog ay subject for mistakes.
 • Kaya ang mga taong nagsasabing marunong daw sa Islam o Quran ay dapat munang mag-aral ng Arabic, at may tamang conviction at paniniwala para lubos nyang maunawaan ang Quran.

Quick points sa unang tindig ng Seventh-day Adventist Christian:

 • Ang Biblia ay sinulat ng iba’t-ibang tao, mula sa iba’t-ibang antas ng pamumuhay, na nabuhay sa iba’t-ibang panahon, at magkakahiwalay na lugar (3 continents) ngunit nagkakaisa sa mga mensahe.
 • 2/3 ng Biblia ay pawang mga propesiya tungkol sa malawakang ganapan sa kasaysayan ng sangkatauhan na pawang nangatupad. Walang ganyang attempt ng pagpapahayag ng propesiya sa Quran. Kaya ang Biblia ay subok na na mapagkakatiwalaan dahilan sa mga malawakang propesiya na lahat ay nangatupad.
 • 300 years before the propagation of Islam through prophet Muhammad ay buo na ang Biblia. Kaya nga ang Quran mismo ay nakapagpahayag patungkol sa Biblia na “If they only had stood fast by the Law and the Gospel…they would have enjoyed happiness.” Sura 5:69. Maging ang Quran ay pabor sa Biblia.
 • Ang pahayag ng Quran na nabanggit sa itaas ay nangangahulugan lamang na hindi corrupted ang Biblia sa panahon pa lamang ni Muhammad.
 • Ang Dios ay hindi Dios ng mga Arabs lamang. Nais Nyang abutin ang puso ng tao hindi ang lingwahe o wika ng tao. Hindi na kelangan pa ng tao na mag-aral ng Greek, Hebrew, o Aramaic para lamang maunawaan ang Biblia.

(Video to be posted soon. It was auto-deleted by Youtube due to unfounded copyright claim)

Ang pag-uusap pong ito ay isa ring ebidensya laban sa mga nag-aangking tunay na iglesia daw ng Dios ngunit pilit namang umiiwas sa pag-uusap laban sa Islam, at gumagawa na lamang ng kung anu-anong dahilan halimbawa ay “wala raw pagkakapareho o commonalities sa pagitan ng dalawang pananampalataya” kaya hindi raw maaring mag-usap. Ang atin pong suggestion sa kanilang mga apostol at sugo ay manood sa ganitong pag-uusap ng may matutunan.

In this article

Join the Conversation

6 comments

 1. Ramil Sarmiento Reply

  Tama kayo na ang Koran ay Hindi salita ng Dios,
  At ang Biblia na GINAGAMIT NYO ay Sa Dios…

  Ang Tanong, paano naman malalaman ng isang taong nakikinig na kayo na nag sasalita ng mula sa Biblia ay sa Dios? Dahil si SATANAS ay GUMAGAMIT DIN ng SALITA ng Dios?

  1. ryan sulai Reply

   salam alaikom..unang unang ang Qur’an ay nd nagsabing na ang bible ay corrupted at nd rin nya sinabi tanggapin ng mga muslim ang bible. ang sabi ng qur’an: and we have sent down to u o muhammad pbuh this qur’an in truth, conforming the scripture came b4 it.

  2. ryan sulai Reply

   uu naniwala kmi na ang gospel at taura ay gling sa dyos at ang qur’an ay ang huling salita ng dyos ka kanyang ipinahayag kay propheta muhammad.

  3. ryan sulai Reply

   sbi ni ronald early muslim scholar lng ang nagsasabi na ang bible ay corrupted. pano nya kya ipapaliwanag ung pinalabas ng mga jehovah’s witnesess sa knilang awake magazine noon sep.8.1957. ang title ng magazine ay 50000 errors in the bible. at myrun pang ibng mga scholar na ngsasabi ng ganyan.

  4. ryan sulai Reply

   Mrs. Ellen G. White, a “prophetess” of the Seventh Day Adventist Church, in her Bible Commentary Vol. 1, page 14, has this confession to make about the fallibility of the “Holy Bible.”

   “THE BIBLE WE READ TODAY IS THE WORK OF MANY COPYISTS WHO HAVE IN MOST INSTANCES DONE THEIR WORK WITH MARVELLOUS ACCURACY. BUT COPYISTS HAVE NOT BEEN INFALLIBLE, AND GOD MOST EVIDENTLY HAS NOT SEEN FIT TO PRESERVE THEM ALTOGETHER FROM ERROR IN TRANSCRIBING.”

 2. Ronald Obidos Reply

  Please read my complete answer here:

  http://angtinigsailang.org/articles/answer-to-jamaat-nets-damning-confession/

  Just because there are many versions of JFK’s assassination does not automatically mean that JFK’s death is a hoax.