TULIP: Nawawala Ba Ang Kaligtasan?

Kung ang kaligtasan ay nasa sa ating Panginoong Jesus lamang, ang kaligtasan ay mawawala sa mga taong humiwalay at...