Sagot Kay Soriano: Nasaan ang Bautismo sa Sampung Utos?

Mr. Soriano, bakit ka maghahanap ng bautismo sa Sampung Utos samantalang ang Sampung Utos ay hindi naman set ng mga utos na seremonya?

2489 0
Ito po ay bahagi ng serye bilang sagot sa mga maling aral at information na ikinakalat ni Eli Soriano, kinikilalang sugo at propeta ng Members Church of God International, laban sa mga aral ng Seventh-day Adventist Church.

ANG DATING DAAN WORLDWIDE BIBLE EXPLOITATION BY ELI SORIANO
Topic: Nasaan ang Bautismo sa Sampung Utos?


Eli Soriano: “Nasaan ang ‘bautismo’ sa Sampung Utos? Hindi na dapat sundin ang Sampung Utos dahil kulang wala doon yung utos na magpa-Bautismo!”

Sagot:
Hindi kulang ang 10 Utos. Kulang lang sa unawa si Eli Soriano sa pagkakaiba nang “Moral law” at “Ceremony/Ritual laws”. Ang Sampung Utos ay set ng Moral Laws, samantalang ang “Bautismo” ay hindi kailanman naging bahagi ng Moral Law. Sa halip ito ay isang “ordinansa” or “seremonya”.

At kailanman hindi isang seremonya ang “Huwag kang Papatay, Huwag kang magnanakaw at Huwag magkakaroon ng ibang Diyos, etc..”.

Eto ang isang katotohanan na pilit iniiwasan ni Eli Soriano: ang pagkakaiba ng utos ukol sa moralidad, at mga kautusan ukol sa seremonya/rituals. Maraming mga aral niya laban sa Sampung Utos ng Dios ang guguho kapag tinanggap niya ang mga pagkakaiba ng mga kautusan ng Dios.

Kapag inihiwalay mo ng category ang mga kautusan ng Dios ukol sa kalusugan ay maaaring hindi sya tututol dyan. Pero kapag binigyan mo ng pagkakaiba ang utos ukol sa moralidad at mga ordinansa ay hindi nya haharapin yan. Iiwasan nya iyan. Ano ang dahilan? Dahil makikita ang kamalian ng aral na kanyang itinataguyod.

Ang baptismo ay isang seremonya

Maging ang Biblia mismo ay isinulat ang mga kategorya ng iba’t ibang mga utos. Deut 4:45 “These are the testimonies, the statutes, and the rules…”

Gamitin natin ang Strong’s Bible Dictionary na palagi ring ginagamit ni Eli Soriano sa kanyang programa para magmukha kunwari syang matalino. Ito ang definition ng BAUTISMO:

907 βαπτίζω {baptízō} \bap-tid’-zo\
from a derivative of 911; to immerse, submerge; to make whelmed (i.e. fully wet); used only (in the New Testament) of CEREMONIAL ablution, especially (technically) of the ORDINANCE of Christian baptism:–Baptist, baptize, wash.

Hangad natin na munawaan niya ang simpleng common sense na ito upang sa susunod ay hindi na niya hahanapin ang isang utos na ceremonial sa set ng mga kautusang moral.

“Gamot sa hardware” analogy

Ang ganyang pagtatanong ni Soriano ay mas magiging malinaw kung gagamitan natin ng analogy.

May isang doktor ng medesina na ang pangalan ay Eli. Pumunta sya sa tindahan ng mga pako (hardware) dahil sya ay bibili ng isang gamot. Nang walang makitang gamot si Eli sa hardware ay ganito ang kanyang sambit samantalang nanlilisik ang mga mata, “Nasan ang gamot sa hardware na ‘to? Wala! Walang silbi ‘tong hardware na ‘to kaya dapat tanggalin na!”

Napangiti na lang ang saleslady at nakapag-isip ng “tsk tsk tsk…doktor ka pa naman tapos sa hardware ka maghahanap ng gamot?!”

Sa parehong kaisipan ay maitatanong din natin: Soriano, bakit ka maghahanap ng bautismo sa Sampung Utos eh ang Sampung Utos ay hindi naman set ng mga utos na seremonya?

In this article

Join the Conversation