Pandaraya ng PMCC (4th Watch) part 1

"Pangalawa, ay hindi ako nagdagdag ng phrase na "seventh day" dahil sa salin ng "THE NEW JERUSALEM BIBLE" ay mayroon talagang nakasulat na 'seventh day'."

3354 3
Pandaraya ng PMCC 4th Watch 1

Ibinibigay mo sa iyong bibig ang malayang paghahari ng kasamaan, at ang iyong dila ay kumakatha ng pandaraya.” AWIT 50:19

Ang talatang nabanggit ay tunay nga na laganap sa ating panahon. Maraming tao ang “kumakatha ng pandaraya” upang makamit ang kanilang ninanasa sa buhay. Ito ay totoo din sa larangan ng relihiyon.

Binago daw ni Ronald Obidos ang nakasaad sa Hebrew 4:9

Nakalulungkot isipin na kung sino pa ang malakas ang loob mag-angkin na sila ay mga tagapangaral ng katotohanan ay sila pa ang promotor sa pagkakalat ng kasinungalingan. Ang tinutukoy ko po ay ang PENTECOSTAL MISSIONARY CHURCH OF CHRIST in the 4th Watch na pinamumunuan ng isang nagpapakilalang Apostol daw sa huling araw na si Arsenio Ferriol.

Ang kanilang pandaraya ay lantaran na makikita mismo sa kanilang opisyal na website sa Internet. At ang tinutukoy ko ay may kinalaman sa kanilang pagkakalat ng kasinungalingan sa Internet tungkol sa naganap na debate namin noong June 17, 2005.

Ikinakalat nila sa Internet na ako daw ay nandaya sa pamamagitan ng pagpapalit o pagdadagdag ng salita sa talata ng Biblia na binasa ko sa HEBREO 4:9. Ganito ang kanilang sinabi sa kanilang website:

“He continued to misread and misinterpret the verses to suit his stand. The height of this misrepresentation was near the end where in Hebrews and he changed a verse added the phrase “seventh day.” His underhanded tactic was exposed at the end.”

Nakatala sa New Jerusalem Bible ang “seventh-day”, walang pagbabagong ginawa

Mapaninindigan kaya nila ang mga sinabi nila dito? Tandaan natin na nakasalalay dito ang pagiging sugong apostol daw ni Arsenio Ferriol. Kung ito ay pananatilihin nila dito sa website at kung hindi sila humingi ng apology ay kasinungalingan ang kanilang ikinakalat dito.

 • Una, ay hindi ako nagbago ng verse dahil ang aking binasa ay HEBREO 4:9 ayon sa salin ng “THE NEW JERUSALEM BIBLE” .
 • Pangalawa, ay hindi ako nagdagdag ng phrase na “seventh day” dahil sa salin ng “THE NEW JERUSALEM BIBLE” ay mayroon talagang nakasulat na “seventh day”.
New Jerusalem Bible
New Jerusalem Bible Hebrews 4 9 Photos by Rene Salvador

 

Nagulat ang nagpapakilalang apostol ng malamang may “seventh-day” nga na nakasulat sa TNJB

Kung gayon, hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Kung mapapansin sa bandang huli ng debate ay sinabi ko ang talata at kung anong translation ng Bible ang aking binasa at ito ay tatlong beses ko pang idiniin!

Makikita din ninyo sa video na lumapit mismo ang kanilang apostol na si Arsenio Ferriol at pilit kinukuha sa kamay ko ang Biblia at pinagbintangan pa ako na translation daw ng mga Sabadista ito!

Dito ay masusubok natin na kulang sa pag-susuri at pag-aaral ito mismong apostol nila dahil para siyang nanibago sa aking binasa samantalang ito ay matagal nang translation.

Kaya yung sinasabi nila na “exposed in the end” daw yung binasa ko ay isang malaking kasinungalingan! Dahil they are barking in the wrong tree! Lumalabas na silang lahat ay nagulat sa binasa ko at hindi namalayan na meron palang ganung translation ng Bible.

Magpapaloko pa ba tayo?

Kaya ang tanong ko ulit sa inyo mga kaibigang members ng PMCC 4th Watch:

“Ipagkakatiwala niyo ba ang inyong mga kaluluwa sa ganitong nagpapanggap na sugo at apostol na si Arsenio Ferriol?” Dalawang bagay lang naman, either niloloko kayo ng magkapatid na Ferriol kasama ng isang alalay na si Ossy Quilliao or hindi nila alam ang kanilang sinasabi? Kung niloloko nila kayo, papayag ba naman kayo magpaloko? Kung hindi naman nila alam ang kanilang sinasabi bakit kayo maniniwala pa sa kanila?”

Sa Biblia matibay ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Kaya ang tatlong ito (Arsenio, Art at Ossy) ay patotoo lamang na niloloko lamang nila kayo dahil kahit alam nilang may “Seventh day” sa talata at pinalalabas nilang wala!

Maliwanag kung gayon na si Arsenio Ferriol ay isang bulaang apostol at sugo. Dito ay nasubok natin minsan pa ang reliability ng kanilang aral at tagapagturo. At naniniwala ako na tungkulin ng isang tunay na Cristiano na subukin ang mga nagpapanggap na apostol lalo sa mga huling araw na ito.

“Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila’y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan;”  (Revelation 2:2)

Amen!

Pandaraya ng Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) part 2

In this article

Join the Conversation

3 comments

 1. Karen Reply

  Hebrew 4:9 (New Jerusalem Bible) says:

  There must still be, therefore, a seventh-day rest reserved for God’s people,

  Mrs. Arsenio Ferriol is obviously not aware of other bible translations. But, he could have avoided posting a big lie had he checked first the NJB for the said verse.

 2. jefferson magnase Reply

  finally,nakita ko rin ang site na to…. God bless po sa mga bumoboo nito

 3. Albert Estillore Reply

  It shows that they only rely on limited translation and not studying the Bible deeper. The word “rest” in Hebrew 4:9 in Greek language was transliterate as “Sabbatismos” meaning a Sabbath Rest.