Bakit mali ang unawa ni Eli Soriano sa “Ang Dating Daan” ng Job 22:15?

Ang pagsambit ni Elipaz ng 'ang dating daan ay nilalakaran ng masasama' ay hindi maling pahayag, tulad ng mga tamang pahayag nya sa Job 22:21-23!

5191 4
Job 22 15 dating daan nilalakaran ng masasamang tao
Ito po ay bahagi ng serye bilang sagot sa mga maling aral at information na ikinakalat ni Eli Soriano, kinikilalang sugo at propeta ng Members Church of God International, laban sa mga katotohanan sa Biblia.

ANG DATING DAAN WORLDWIDE BIBLE EXPLOITATION BY ELI SORIANO

Topic: Saan Nagkamali si Elipaz, Sa Pagsambit Nya ng ‘Dating Daan ay Nilalakaran ng Masasama’? o sa Pag-akusa Nya Kay Job?


Eli Soriano: “Ginagamit ng ating mga kalaban ang Job 22:15: “Iyo bang pagpapatuluyan ANG DATING DAAN, na nilakaran ng mga masamang tao?” Ang hindi nila alam ito ay salita lamang ni Elipaz na kaaway ng Diyos! Ano katunayan? Basa: Job 42:7: “At nangyari, na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, Ang aking poot ay nagaalab laban sa iyo, at laban sa iyong dalawang kaibigan: sapagka’t hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job.” Kaya di matuwid ang sinabi ni Elipaz sa Job 22:15!”

Makakalusot kaya si Mr. Soriano? Hindi po. Una, ang talatang pinag uusapan ay nasa Chapter 22. Bakit biglang lumundag si Soriano sa Chapter 42? Dalawampung kapitulo ang nilundagan!

Tama o maling mga pahayag ni Eliphaz?

Pangalawa, walang mababasa sa Chapter 42 na mali ang sinabi ni Elipaz sa Job 22:15.

Kung susundan natin ang argumento ni Soriano, ipagpalagay natin na tama ang logic niya, lilitaw na dapat ay mali ang lahat ng sinasabi ni Elipaz sa Job 22, at hindi lang yung sa verse 15, di po ba? Ang tanong po ngaun ay eto “Lahat po ba ng sinabi ni Elipaz sa Job chapter 22 ay mali?” Suriin po natin:

v.12: “ang Dios ay nasa kaitaasan ng langit”. Tama o Mali? Tama!

v.21: “Makipagkilala ka sa kaniya, at ikaw ay mapayapa: anopa’t ang mabuti ay darating sa iyo.” Tama o Mali? Tama!

v.22:”Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo, ang kautusan mula sa kaniyang bibig, at ilagak mo ang kaniyang mga salita sa iyong puso.” Tama o Mali? Tama!

v.23:”Kung ikaw ay bumalik sa Makapangyarihan sa lahat, ay matatayo ka; kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tolda.” Tama o Mali? Tama!

v.25:”At ang Makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan, at mahalagang pilak sa iyo.” Tama o Mali? Tama!

v.27:”Ikaw ay dadalangin sa kaniya, at kaniyang didinggin ka: at iyong babayaran ang iyong mga panata.” Tama o Mali? Tama!

Maglalaban ang mga talatang ito ng Biblia kung ang susundin nating katuwiran ay ang palusot ni Eli Soriano. Nakita po natin ng maliwanag na ang tinutukoy na pagkakamali ni Elipaz ay hindi yung mga mismong sinabi niya sa Job chapter 22 dahil tama naman ang kanyang mga sinasabi tungkol sa Diyos.

Saan nagkamali si Eliphaz at ang kanyang mga kasama?

Kung gayon bakit sinabi sa Job 42:7 na mali si Elipaz at kanyang mga kasama? Saan ba sila nagkamali?

Nagkamali po si Elipaz sa kanyang pag aakala na ang dinadanas ni Job na mabibigat na pagsubok sa buhay ay bunga ng kanyang mga kasalanan.  Kaya nga po sabi ni Elipaz sa Job 22:21-23:

v21. “Makipagkilala ka sa Kanya, at ikaw ay mapayapa: anopa’t ang mabuti ay darating sa iyo.”
v22. “Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo, ang kautusan mula sa kaniyang bibig, at ilagak mo ang kaniyang mga salita sa iyong puso.”
v23. “Kung ikaw ay bumalik sa Makapangyarihan sa lahat, ay matatayo ka; kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tolda.”

Pinagbibintangan nila si Job sa pagiging makasalanan kaya siya nagdurusa na syang dahilan kung bakit pinagbabalik loob siya ni Elipaz sa Diyos. Nagkamali sila sa pag-aakusa kay Job, na sa halip na tulungan bilang kaibigan ay lalu pang pinabigat ang pagdurusa ni Job. Nagalit sa kanila ang Dios dahil ginagamit nila ang Dios at ang Kanyang katuwiran upang lalung idiin sa pagdurusa at ipahamak si Job.

Si Job ay sakdal ayon sa Dios, salungat sa nais ni Eliphaz

At walang masama sa mga sinabi ni Elipaz (v.21-27) na pagbabalik loob ng mga makasalanan sa Diyos di po ba? Ang problema ay hindi naman makasalanan si Job sa tulad ng iniisip ng kanyang mga kaibigan dahil mismong ang Panginoon na ang nagsabi na si Job ay sakdal at matuwid (ayon sa panukat ng Biblia):

“May isang lalake sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job; at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Dios, at humihiwalay sa kasamaan.” Job 1:1

Sabi ng Diyos si Job ay matuwid. Samantalang sabi naman ni Elipaz si Job ay makasalanan.

Ang pagsambit ni Elipaz ng ‘dating daan ay nilalakaran ng masasama’ ay hindi iyon maling pahayag, tulad ng mga tamang pahayag nya sa Job 22:21-23! Samakatuwid, tama si Elipaz ng sabihin niya na ang isang makasalanan o masamang tao ay lumalakad sa “dating daan” ayon sa context ng mga talata.

Napakalinaw na ang paglundag ni Soriano ng dalawampung mga kapitulo ay kakikitaan ng sablay na naman na reasoning. Sa isang matalinong nagsasaliksik ay hindi uubra ang ganyang mga palusot.

Maaring hindi nga nagkamali si Soriano sa paggamit nya ng “Ang Dating Daan” para sa kanyang programa at ito ay maaring hinayaan ng Banal na Espiritu na mangyari. Dahil ayon sa Biblia ang ‘dating daan’ ay nilalakaran ng mga masamang tao.

Ano po ang ating nakikita sa mga pananalita pa lamang ng mga naakay ni Soriano kapag ibinubunyag natin ang mga baluktot na aral at reasoning ng kanilang sugo? Hindi po ba’t mga masasamang asal at pananalita? Na sa halip na makita si Kristo sa kanilang mga pananalita ay mas lalung natutuwa si Satanas sa kanilang mga asal? Dito ay makikita natin ang kawalan ng paggabay ng Holy Spirit sa katauhan ni Soriano bilang sugo daw ng Dios.

Panahon na mga kababayang Pilipino na buksan ninyo ang inyong mga isip at puso at patuloy na lumago sa tamang kaalaman sa Biblia. Mahalin po natin ang katotohanan, ang ating Panginoong Jesus; at hindi ang mangangaral upang sa ganon ay hindi tayo masyadong apektado kapag nabubunyag na ang mga baluktot na reasoning ng bulaang mangangaral.

In this article

Join the Conversation

4 comments

 1. SDAAMICAN Reply

  sa madaling salita, Tama si Elipaz na ang DATING DAAN ay nilalakaran ng masamang tao. mali si Elipaz sa pag aakala nya na doon lumakad si job. kasi ang nilakaran ni Job ay hindi DATING DAAN kundi matuwid na daan.

 2. velascomarwin Reply

  Anlinaw ng 42:7 kya nga nasusuklam ang Dios s kanya dhl s sinabi nyang maling daan ang tinatahak ni job.

 3. boying reyes Reply

  one simple thing to do to know the truth,let your team of pastors challenge bro. eli to a televised discussion live so that many will know the truth, thanx

  1. j2rbkk Reply

   That is the most common argument we got from Mr. Soriano’s fans instead of answering squarely the contents of the article. Anyway, it was since 2011 that we accepted that challenge. But until now there is no Soriano coming out from his whereabouts to face ATSI. In fact our proposal is to skip that “challenge” part and discuss right away the topic, rules of debate, date and time, etc. No need for “running around the bush”. But sad to say it is already 2014 and that debate is still not happening.

   http://angtinigsailang.org/video-gallery/ang-dating-daan-naduwag-na-naman-sa-atsi/
   http://angtinigsailang.org/forums/index.php?topic=99.0