Kung Ano Ang Puno Ay Ganoon Din Ang Bunga

“O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.” Mateo 12:33

2783 1
James 1 26

“If you think you are being religious, but can’t control your tongue, you are fooling yourself, and everything you do is useless.” James 1:26

Mahinang batayan ang pagtingin sa kahinaan ng mga miembro para hanapin ang tunay na iglesia ng Dios. Hindi po dapat tayo tumitingin sa maling gawain ng mga miembro at huhusgahan natin na tunay o huwad nga ang iglesiang kanilang kinaaniban.

Ngunit kung ang iglesiang kinaaniban ay nagtuturo na matuwid ang mga pananalitang matutunghayan nyo sa ibaba ay ibang usapan na po iyan.

Ang ating pinapakita sa post na ito ay ang pagtuturo ni Eli Soriano at ang epekto nito sa kanyang mga naturuan patungkol sa mga pananalitang kanyang binibitawan laban sa mga tumutuligsa ng kanyang mga aral.

Warning: Explicit Content.


from Youtube user aku stik

 

Ang paliwanag ni Eli Soriano sa aral nyang ito.


from Youtube user donjabinal

 

Mga mangangaral ng MCGI-Ang Dating Daan ni Eli Soriano


from Youtube user Ayeth Benales

 

 

Mga tagapagtanggol ng pananampalataya ni Mr. Soriano:

Karaniwan na ang ganitong pananalita sa mga naaralan ni Eli Soriano
Karaniwan na ang ganitong pananalita sa mga naaralan ni Eli Soriano

pagmumura ng add

Sanay na sanay na sila.
Sanay na sanay na sila.
Kahit hindi banggitin ay malalaman mo agad kung sino ang tagahanga ni Eli Soriano
Kahit hindi banggitin ay malalaman mo agad kung sino ang tagahanga ni Eli Soriano

 

Nahihirapan silang makipagdiskusyon ng hindi gumagamit ng mga salitang natutunan nila kay Eli Soriano
Nahihirapan silang makipagdiskusyon ng hindi gumagamit ng mga salitang natutunan nila kay Eli Soriano

Kung wala sanang aral si Eli Soriano na puno ng MCGI-ADD patungkol sa ganitong mga pananalita nila ay hindi natin ipo-post ito. Aral po kasi nila yan at iniaaral ni Eli Soriano sa kanila iyan. Tinutulungan natin silang makita ng mga tao ang ayon sa kanila ay ‘mabuting gawain’.

“O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.” Mateo 12:33

Ephesian 4:29-32 “Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. Don’t make God’s Spirit sad. The Spirit makes you sure that someday you will be free from your sins. Stop being bitter and angry and mad at others. Don’t yell at one another or curse each other or ever be rude. Instead, be kind and merciful, and forgive others, just as God forgave you because of Christ.” CEV

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. Bakit Itinigil Ko Na Ang Pagsubaybay At Pakikinig Kay Eli Soriano? • Ang Tinig Sa Ilang - Adventist apologetics Internet and radio ministry Reply

    […] link na ito, “Kung Ano Ang Puno Ay Gayon Rin Ang Bunga, ay makikita ang compilation ng mga naaralan ni Eli Soriano at tumatanggol sa aral ng kanilang […]