Bakit Itinigil Ko Na Ang Pakikinig At Pagsubaybay Kay Eli Soriano?

Maraming mga kantyaw at pagpuna sa personal na buhay ni Eli Soriano. Para sa akin ay aral ang dapat na pagbatayan at hindi ang kahinaan ng mangangaral.

5166 5
Bakit Itinigl Ko Na Ang Pagsubaybay At Pakikinig Kay Eli Soriano

Apat na taon kong sinubaybayan si Eli Soriano, presiding minister ng Members Church of God International o mas kilala sa kanilang programa na ‘Ang Dating Daan’, sa kanyang mga programa sa TV (SBN21, UNTV) at radio.

Actually, dalawang resource speakers na magkasunod ang lagi kong sinusubaybayan noon sa programa ni Don Manolo Favis sa DZBB tuwing Sabado ng gabi. Una ay si Ka Menong ng mga sabadista, at sumunod agad ay si Eli Soriano ng MCGI. Hinangaan ko parehas ang galing ng dalawa sa pag quote ng mga talata sa Biblia.

“Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili.” Juan 7:17 TAB.

Maraming mga kantyaw at pagpuna sa personal na buhay ni Eli Soriano. Para sa akin ay aral ang dapat na pagbatayan at hindi ang kahinaan ng mangangaral. Dahil dito ay binuklat ko mismo ang Biblia at tunay na sinuri ang mga aral ni Eli Soriano. Dumating sa punto na marami akong nakitang mali, mga nakakakilabot na aral ni Eli Soriano.

Ang mababasa po sa ibaba ang ilan lamang sa mga dahilan kung bakit itinigil ko na ang pagsubabay at pakikinig kay Eli Soriano.

Mahinang Gumawa Ng Kautusang Moral ang Dios Na Pinapakilala Ni Eli Soriano

Mangyari kasi ay inaaral ni Eli Soriano na ang kautusang moral daw ng Dios (Ten Commandments) ay inamiendahan na sa bagong tipan. Ang aral nyang ito ay sanhi ng maling unawa nya sa tipan na binabanggit sa Hebreo 8.

Ang isang kautusan ay aamiendahan mo lamang kung ito ay hindi na kapakinabangan. Ganito ba gumawa ng kautusang moral ang Dios? Na dumarating sa panahon na ang Kanyang mga utos ay naluluma o nawawalan ng kapakinabangan?

“The law of the LORD is perfect, reviving the soul…” Psalm 19:7 ESV.

“The grass withers, the flower fades, but the word of our God endures forever.” Isaiah 40:8 GNB.

Bakit kelangang amiendahan ang isang kautusan na perpekto at nananatili magpakailanman? Lalung-lalu na kung ang kautusan ay ginawa ng Dios na nakakaalam at marunong sa lahat ng bagay?

Ang Kristo Na Pinapakilala Ni Eli Soriano Ay Manlalabag At Maninira ng Utos ng Kanyang Ama

“Dahil dito nga’y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya’y patayin, sapagka’t hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya’y nakikipantay sa Dios.” Juan 5:18 TAB

Sa talatang ito ay mas kinampihan pa ni Eli Soriano ang mga umuusig sa Panginoong Jesus. Sinang-ayunan ni Eli Soriano ang mga kalaban ni Cristo na ang Panginoong Jesus daw ay talagang sinira ang Sabbath. Kaya nga sa aral ni Eli Soriano ay ang Panginoong Jesus ay maninira at manlalabag sa utos ng Ama. Hindi ba’t totoong nakakakilabot yan?

Ang Kristo Na Pinapakilala Ni Eli Soriano Ay “Panginoon Ng Sabbath Na Lipas Na”

“Kaya’t ang Anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabbath.” Marcos 2:28 TAB.

Inaaral rin ni Eli Soriano na ang ikapitong araw na sabbath na ginawa ng Dios 2,000 taon bago pa man magkaroon ng isang Judio ay lipas na daw sa panahong Kristiano. Kaya lalabas nito na ang Panginoong Jesus, kung ang pagbabasehan ay ang aral ni Eli Soriano, ay ‘Panginoon ng Sabbath na lipas na”.

Papayag po ba kayo na gawin kayong leader o panginoon ng isang bagay na wala nang kapakinabangan? Matinding insulto ito sa ating Panginoon!

Hindi Magandang Naibubunga Sa Mga Naaralan Ni Eli Soriano

Dahil sa ang mga tao ay may kanya-kanyang kahinaan at pagkakamali, hindi dapat pinagbabasehan ang mga kahinaan ng mga miembro para masabing sa Dios nga ang samahan o hinde.

Ngunit kung ang mga maling character ng mga miembro ay mula sa aral at bunga ng mga aral ng mangangaral ay nararapat lamang na ito ay ibunyag.

Isa sa mga nakakakilabot na aral ni Eli Soriano at itinuturo pa nya na pwedeng daw gawin ay ang walang pakundungang pagsasalita ng mga salitang hindi nararapat sa mga pandinig ng mga bata at tagapangaral ng isyung pangkaligtasan. First time kong makakita ng programang pang relihiyon sa TV na may label na ‘Parental Guidance’, at ito ang programa ni Eli Soriano.

Sa link na ito, “Kung Ano Ang Puno Ay Gayon Rin Ang Bunga, ay makikita ang compilation ng mga naaralan ni Eli Soriano at tumatanggol sa aral ng kanilang hinahangaan.

Eto po ay ilan lamang sa mga resulta ng aral ni Eli Soriano. Opo, magaling syang mag-quote ng mga talata sa Biblia. Ginagamit nya ang Biblia. Binabasa nya mula sa Biblia. Pero kumusta naman ang end-result o pinupuntirya ng mga aral nya? Hindi po ba’t ang Dios mismo ang inaatake ng mga aral nya tulad ng natunghayan natin sa taas?

Noong tinukso ni Satanas ang Panginoong Jesus ay gumamit rin sya ng mga talata sa Old Testament books, at ginamit rin nya ang salita ng Dios. Kaya nga’t hindi sapat na marunong lang sa Biblia. Dapat ay sinusuri rin ang dulo o resulta ng aral na pinapangaral.

Nawa po ay magbukas ito ng isipan sa mga kapwa Pilipino na mas inuuna ang paghanga sa mangangaral kaysa sa sariling pagbabasa at pagsasaliksik ng katotohanan mula sa Biblia.

Ang mga aral bang nabanggit sa taas ay kay Ginoong Soriano lamang makikita? Ito ba ay aral rin ng mga mangangaral ng samahan na ating kinaaniban?

(Dahilan sa inaasahan natin na mapepersonal ang nagsulat nito ay pinagpasyahan na itago ang kanyang pangalan).

In this article

Join the Conversation

5 comments

 1. andrew bacsain Reply

  parehas lang sila ng INC sa mga aral na mali at aral na po ng tao,,, sinasabi rin sa aral ng INC na wala ng sabbath daw dahil si jesus daw ang sumira sa sabbath ng ating Panginoon,,, ang pinapakilala ng mga INC na kristo ay makasalanan at tao lang daw at hindi daw Dios si Jesus,,, at sabi ng mga INC wala na daw 10 commandments , pero mas matindi ang ginawa nilang mga INC , gumawa ang INC ng sariling 10 commandments na malayo sa tunay 10 commandments of God..10 commandments na ni Manalo hindi sa Dios na 10 commandments,,,,,aral na rin ng tao ang INC ,, dapat INC ni manalo tawag ,,, share lang po , dati po ako INC ngayun SDA na po ,,,, God Bless

 2. andrew bacsain Reply

  parehas lang sila ng INC sa mga aral na mali at aral na po ng tao,,, sinasabi rin sa aral ng INC na wala ng sabbath daw dahil si jesus daw ang sumira sa sabbath ng ating Panginoon,,, ang pinapakilala ng mga INC na kristo ay makasalanan at tao lang daw at hindi daw Dios si Jesus,,, at sabi ng mga INC wala na daw 10 commandments , pero mas matindi ang ginawa nilang mga INC , gumawa ang INC ng sariling 10 commandments na malayo sa tunay 10 commandments of God..10 commandments na ni Manalo hindi sa Dios na 10 commandments,,,,,aral na rin ng tao ang INC ,, dapat INC ni manalo tawag ,,,

 3. Earl Gozo Reply

  Ang alam ko po kasi sa Biblia nagkaroon po talaga ng kulang nung tumagal ang panahon kaya binago ng Dios mas kumpleto.

  HEBREO 8:7-8

  7: Sapagka’t kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa.

  8: Sapagka’t sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, Narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, Na ako’y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan; sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda.

  tsaka po hindi ko po maintindihan bakit po nasabing kinakampihan pa ni bro. Eli Soriano yung mga Judio, ayon po kay Kristo mismo hindi siya nasunod sa Sabbath na unang pinatupad ng Dios.

  MATEO 12:1-7

  1: Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. 2: Datapuwa’t pagkakita nito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniya, Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa sabbath. 3: Datapuwa’t sinabi niya sa kanila, Hindi baga ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya’y nagutom, at ang mga kasamahan niya; 4: Kung paanong siya’y pumasok sa bahay ng Dios, at kumain siya ng mga tinapay na handog, na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang? 5: O hindi baga ninyo nabasa sa kautusan, kung papaanong sa mga araw ng sabbath ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang sabbath, at hindi nangagkakasala? 6: Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na dito ay may isang lalong dakila kay sa templo. 7: Datapuwa’t kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan.

  1. j2rbkk Reply

   “Sapagka’t sa pagkakita ng kakulangan sa KANILA…”.

   Tao po ang nagkulang, yung mga Israelita ang nagkulang kaya yung unang tipanan nila at ng Dios ay kailangang paltan. Hindi po kautusan ang nagkulang dahil lalabas na hindi marunong magbigay ng kautusang maayos ang Dios kapag ang sasabihin nating nagkulang ay ang kautusan ng Dios.

   http://angtinigsailang.org/articles/ten-commandments/hebrew-87-and-the-ten-commandments-i/#sthash.PwObfUpb.dpbs

  2. anthony Reply

   Kung pinalitan na ang kautusan? Ano ngayon ang ipinalit sa lumang kautusan?