Bakit delikado ang “follow your heart”?

Ang sabi ng mga Disney at Hollywood movies ay "follow your heart". Tama kayang payo ito?

4139 0

Ang Dios ay tumitingin sa puso ng tao mula’t simula pa man. Nasa sa puso pa lamang ng tao ay alam na Niya kung ito ay magbubunga ng kasamaan o kabutihan.

“… sapagka’t ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni’t ang Panginoon ay tumitingin sa puso.” 1 Samuel 16:7 TAB.

Ang ating puso (o more technicaly ay ang ating kaisipan) ay parang sponge na sumisipsip ng mga kaalaman, maging ito man ay mabuti o masama. Malungkot mang sabihin ngunit kadalasan ay hindi mabuti ang ipanapasok natin sa ating kaisipan.

Ilang oras sa isang maghapon kung tayo ay manood ng TV na kalimitan ay puro negatibo at maling pilosopiya ang binibigay nito sa atin? Ilang oras tayong nakababad sa Facebook at ‘accidentally’ ay nailalahad sa ating harapan ang mga basura na hindi naman natin kailangan para sa ating kaligtasan?

Marahil ay hindi natin napapansin na mas marami pa tayong alam sa buhay ng mga artista kaysa sa buhay ng mga taong ibinigay ng Dios sa pamamagitan ng Biblia upang kapulutan natin ng magagandang aral ang kanilang karanasan.

Oo at dumarating sa panahon na mas pinaniniwalaan pa natin ang mga pilosopiya, opinion at unawa ng mga nasa TV, mga taglines sa mga pelikula, at mga quotes ng comics o dyaryo kesa mga buhay na aral ng Salita ng Dios.

Ilang oras naman kaya sa buong maghapon nilalagyan natin ng mabubuting kaisipan ang ating puso? Ilang oras tayong nagbabasa ng aklat ng Dios sa loob ng isang maghapon?

Alam natin ang sagot. Guilty tayong lahat dito. Kung ano ipinasok natin sa ating kaisipan ay siya rin namang pagbabasehan natin ng desisyon balang araw, desisyon na magsasabi kung tayo ay nararapat sa langit o sa eternal death.

“The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it?” Jeremiah 17:9 ESV

Dahil dito ay hindi tayo maaring magtiwala sa ating puso. Kaninong ‘puso’ ang dapat na naghahari sa ating buhay?

“Blessed is the man who trusts in the LORD, whose trust is the LORD.” Jeremiah 17:7 ESV

Bakit? Dahil kapag ang basis ng ating mga judgment ay hango sa puso ng Dios ay makasisiguro tayong ang resulta ay para sa ikabubuti natin.

“Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Be not wise in your own eyes; fear the LORD, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.” Proverbs 3:5-8 ESV

“And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.” Romans 8:28 ESV

Hindi tama na isinasambit natin sa ating mga prayers ang “… Lord, your will be done” ngunit pagkatapos ng prayer ay kagustuhan o puso pa rin natin ang paiiralin. Let God be God in our lives.

In this article

Join the Conversation