Ang Marumi at Karumaldumal Na Mga Hayop sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan Ano Na Ba Ang Kalagayan?

Ang mga tao pong makasalanan ang nilinis ng dugo ni Jesus at hindi po ang mga karumaldumal na mga...