KAPITULO BERSIKULO

RADIO PROGRAMS

ARTICLESRecent Posts

Most Viewed

Ascending Order

1 Corinthians 10:25-31: Lahat Ng Ipinagbibili Sa Pamilihan Ay Kanin Ninyo 1 Corinto 16:1-2: Nagpapatotoo Na Linggo Ang Araw Ng Pagsamba Ng Unang Mga Kristiano? 1 Timothy 4:1-5: Can We Now Eat All Creatures? 10 Reasons Why The Sabbath Is Not Jewish 2010 Earthquakes 2010 Flooding, Landslides, and Avalanches 40 Scout Rangers Become Adventists Accidental Evangelism ADRA Coordinates with Chilean Government to Provide Aid Adventist Community Services CLC-wide Convention Alin Ang Salita ng Dios, Biblia o Quran? Ang Dalawang Dakilang Utos ay Kapalit Daw ng Sampung Utos Ayon sa Mateo 22:36-40? Ang Dating Daan Naduwag Na Naman Sa ATSI: ADD Local ng Quiapo Ang Ilan Sa Mga Katangian ng Tunay na Iglesia ng Dios Ang Islam at ang Banal na Biblia Ang Kaluluwa Ay Hindi Namamatay? Ang Marumi at Karumaldumal Na Mga Hayop sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan Ano Na Ba Ang Kalagayan? Ang Naaabot ng Programa sa TV Ang Pagiging Dios ng Banal na Espiritu Ang Pangalan ng Tunay na Iglesia ng Dios Answer to Eli Soriano’s “Salvation Outside The True Church” Answer to Jamaat.net’s Damning Confession Answer to Soriano’s “The Faulty Covenant” 1 Answer to Soriano’s “The Faulty Covenant” 2 Answer to Soriano’s “The Faulty Covenant” 3 Answer to Soriano’s “The True Sabbath For True Christians” Answer to Soriano’s “Baptism in the Name of Ellen White” Answer to Soriano’s “The Church That Awaits the Seventh-day” ATSI Exposition at Samal, Bataan ATSI vs Evangelicals: Once Saved Always Saved? ATSI vs. Islam: Sino Ang Dios Na Dapat Pag-ukulan ng Pagsamba? ATSI’s 13th Anniversary Celebration Audio Record ng Pag-uusap sa Pagitan ng ADD vs ATSI Bro. Mar Bibloy, Former El Shaddai Preacher CLC launches TV Ministry College Professors Are More Likely to Believe ‘Ten Commandments are Irrelevant Today’ Colossians 2:16 At Ang Ikapitong Araw Na Sabbath Concept of Salvation In Islam And Christianity DEBATE highlight: Ang 7th-day Sabbath Ba Ay Umiiral Pa Sa Panahong Kristiano? Debate Highlights: “Karapatan ng Babae Mangaral sa Iglesia” Did Eli Soriano Fulfill the Prophecy of Isaiah 24:15? Did Jesus Give Authority To The Apostles To Forgive Sins (Absolution)? Dito Ko Nakilala Ang Totoong Salita Nya Does Soul Intelligently Exist Without The Body? Download Links for Ellen G. White’s Books and Writings Entertainingly Freezing Deception Galatians 4:9-10 And The Sabbath God’s True Seventh-day Adventist Church for Today Grace Daley: From WNBA to Her “Father’s Business” Hollywood’s Greatest Love of All vs God’s Word Hosea 2:11- Ang Pagtutuwid Sa Maling Pagbubunyag Ng INC I Felt for the First Time the Fullness of Joy and Perfect Peace! Ideas To Participate in the Revived By His Word Investigating The Claims of Atheism Is Seventh-day Adventism a Non-Christian Cult? Is The Blood Atonement Of Jesus The Only Way Of Salvation? Is Your Church, Sect, Fellowship, or Group A Cult? Jesus And The Seventh-day Sabbath Kapitulo Bersikulo Episode 82 Kapitulo Bersikulo Episode 83 Kapitulo Bersikulo Episode 84 Kapitulo Bersikulo Episode 85 Kasalanan Ba Sa Mga Kristiano Ang Hindi Mangilin Ng Sabbath? Kung Ano Ang Puno Ay Ganoon Din Ang Bunga Kung Si Kristo Ay Namatay, At Si Kristo Ay Dios, Therefore Namamatay Ang Dios? Let God Be God List of Featured Videos Maraming Natutunan Sa Pakikinig Sa Ang Tinig Sa Ilang Marcos 7:19, Nilinis Na Nga Ba? Mga Tanong sa “Iglesia ng Dios” Mula Sa Mga Sulok ng Kadiliman Ngayon ay Nasa Kaliwanagan Pagdepensa Ni Eli Soriano sa Unawa Nya sa Job 22:15 Patungkol sa ‘Dating Daan’ Sablay….Na Naman! Pandaraya ng PMCC (4th Watch) part 1 Pandaraya ng PMCC (4th Watch) part 2 Papacy: The Greatest Masquarade On Earth PARL Alert: Sunday Observance Bill Causes Stir on The Marshall Islands PMCC Naging SDA Dahil Sa Debate Pope Francis Was Invited To Address U.S. Lawmakers Pope Stresses Christian Unity At Lutheran Church Quiboloy’s Talking With The Dead Reaping Behind the Bars Religious-related Disasters Right Attitude Towards God’s Law Rizpah: The Influence of Faithfulness Romans 14:5 Tao Na Ang Magpapasya Ng Kanyang Araw Na Pangilin? Sa Israel Lang Ba Nakipagtipan Ang Dios? Sabbath-keeping A Decisive Factor for Salvation? Sagot kay Soriano: Maling Aral ni Eli Soriano Ukol sa Pag-iikapu Sagot Kay Soriano: Nasaan ang Bautismo sa Sampung Utos? Sagot Sa Pagpapasubali Sa Article ng ATSI Laban sa OSAS Secret Rapture o Visible Coming? Should Christians Celebrate Christmas? Should Christians Obey The Ten Commandments To Be Spiritual? Si Kristo at ang Banal na Espiritu ay Tunay na Dios Stress The Baptism of the Holy Spirit is Not The Speaking of Tongues The Fruit of the Spirit is Faithfulness The Papacy And Its Man-made Sabbath The Sabbath from the Standpoint of the Catholic Church The Unity of the Apostate Protestant Churches With The Papacy TULIP: Nawawala Ba Ang Kaligtasan? U.K. Religious Schools Forced To Promote Homosexuality Uriah: Faith of a Foreigner Wala Ng Hamunan: Anong Paksa, Kelan, At Saan? Was Jesus a Created Being or Eternal Son of God? Why We’ll Still Be Here on May 22, 2011?

By Topics

Bible (2) Christmas (1) Church [True] (5) Clean/Unclean Food (2) Covenants (3) Death (1) Deity of Jesus (1) Eli Soriano (13) Ellen G. White (3) Godhead/Trinity (1) Hollywood (2) Islam (2) Kapitulo Bersikulo (13) Nasusulat (2)
Papacy/Little Horn (3) Sabbath (8) Salvation (1) Speaking in Tongues (1) Sunday [First Day] (1) Ten Commandments (9) Testimonies (7) Video Debates (12)

By Tags

171 tags in alphabetical order:

Most Commented

Coming Soon!
Contact Us
Thank You

The small amount that you can give is a big help to boost our ministry. Thank you for your financial support and prayers.

BDO Bank Savings Account:
Ang Tinig sa Ilang Radio Ministry Inc.
Account#: 0280981805
SM Megamall Branch (Philippines)

Connect To Us